Enviropiatok

Súčasťou festivalu je od r. 2008 tiež „detský piatok“. Prvý festivalový deň je určený žiakom a študentom nitrianskych základných a stredných škôl. Program má náučno-vzdelávací charakter a jeho obsahom je i environmentálna výchova. Je teda zameraný na upevnenie environmentálneho povedomia detí a ich vzťahu k pohybovým aktivitám v prírode.Okrem výberu festivalových filmov a prezentácií je súčasťou programu i prednáška kvalifikovaného odborníka zo Správy CHKO Ponitrie.

    

    

     

 

Log in

create an account