Okienko do histórie festivalu

2006 – začíname, 5 blokov filmov a prezentácií, fotovýstava


2007 – prvýkrát udelenie Ceny diváka


2008 – festival je dvojdňový, pridali sme piatok určený deťom z nitrianskych škôl s náučnom-vzdelávacím charakterom programu


2013 – festival je trojdňový, pribudol nedeľný výlet do Zoborských vrchov, aby sme po projekciách v sále divákov vylákali do prírody, s odborníkom z nejakej oblasti súvisiacej s prírodou nad Nitrou (flóra, fauna, geológia, archeológia, história, ochrana a poznávanie prírody)


2014 – k Cena diváka sme začali oceňovať aj vystavené fotografie, ich autorov – Fotocena


2015 – pribudla Hlavná cena festivalu


2020 – prvýkrát sa festival neuskutočnil, kvôli pandémii bol 15. ročník presunutý na r. 2021