Fotocena

Cena poroty (v r. 2014 bola udelená aj Cena diváka).