Generálny sponzor

Hlavní partneri

Festival je realizovaný s finančnou podporou mesta Nitra a Nadácie ZSE. 

Sponzori

Partneri festivalu