Enviropiatok

Od roku 2008 je súčasťou festivalu tzv. “detský piatok”.

Prvý festivalový deň je určený žiakom a študentom nitrianskych základných a stredných škôl. Program má náučno-vzdelávací charakter a jeho obsahom je i environmentálna výchova. Je teda zameraný na upevnenie environmentálneho povedomia detí a ich vzťahu k pohybovým aktivitám v prírode.

Okrem výberu festivalových filmov a prezentácií je súčasťou programu i prednáška kvalifikovaného odborníka zo Správy CHKO Ponitrie.

Fotovýstava

Výstava fotografií ako sprievodná akcia je neoddeliteľnou súčasťou nášho festivalu. Návštevníkom ponúka možnosť spríjemniť si chvíle počas prestávok pohľadom na jedinečné zábery prírody a krajiny. Doteraz tu svoje fotografie vystavovali viacerí amatérski a profesionálni fotografi, vrátane Tomáša Hulíka, Pavla Barabáša, Jozefa Sádeckého, Matúša Lašana, Alexandra Luczyho alebo Alberta Russa. Priestor pre prezentáciu ponúkame i fotoklubom. Zároveň sa snažíme motivovať začínajúcich fotografov, ktorí by radi svoje fotografie vystavili.

Napriek tomu, že sa výstava koná v jediný festivalový deň, má ju možnosť počas neho zhliadnuť až 700 – 800 návštevníkov. Fotografia príp. súbor fotografií, ktoré vyhodnotí odborná porota ako najlepšie práce, získajú Cenu poroty.

Fotosúťaž

Počas výstavy fotografií bude prebiehať fotosúťaž.

Fotografie bude hodnotiť porota zložená zo zástupcov organizátora a fotografov prírody a krajiny. Do fotosúťaže nemôže byť umiestnená fotografia člena poroty.

Členovia poroty:

Peter Michalík
– člen Fotoklubu Nitra pri KOS v Nitre, člen Zväzu slovenských fotografov, zameriava sa na krajinársku fotografiu, fotografuje i podujatia a svadby.

Radovan Baláž
– absolvent fotokurzov Františka Kolářa, amatérsky fotograf

Našu originálnu cenu poroty tvorí podstavec z kameňa zo Zoborských vrchov do ktorého je vsadená nerezová tabuľka s vygravírovaným textom.

Žrebovanie o ceny

Súčasťou festivalu je každoročne žrebovanie hodnotných cien. Získať môžete napríklad rozličné outdoorové vybavenie, pobyty, skipasy a mnohé ďalšie ceny.

Nedeľný výlet​​

Nedeľný výlet konajúci sa v tretí festivalový deň je súčasťou festivalu od roku 2013.

Predchádzala mu myšlienka “vylákať” návštevníkov festivalu z priemietacej sály do prírody. Spolu s odborníkom na rôznu oblasť súvisiacu s prírodou nad Nitrou sa poprechádzame, urobíme niečo pre svoje zdravie a dozvieme sa veľa informácií z danej oblasti. Výlet je každoročne koncipovaný tematicky.

Doteraz sme zrealizovali výlety zamerané na flóru (Mgr. Jaroslav Košťál, PhD.), geológiu (RNDr. Ján Jahn, PhD.), archeológiu (Mgr. Peter Bisták). faunu (RNDr. Stanislav Harvančík) či ochranu a poznávanie prírody (Stanislav Kováč). Táto sprievodná akcia festivalu si doteraz získala niekoľko desiatok priaznivcov.