2% Z DANE PRE NIHOS a VHN

Nitriansky horský spolok, organizátor festivalu Vysoké hory Nitra, je zaregistrovaný ako prijímateľ 2% z dane.

Prijatá suma sa použije na akciu organizovanú pre vás, pre širokú verejnosť, t. j. obľúbený Festival Vysoké hory Nitra. Tiež to bude na metodickú činnosť pri kurzoch vysokohorskej turistiky (VHT) a doplnenie klubového vybavenia výstroje a výzbroje na VHT pre členov a priaznivcov spolku.

Názov: Nitriansky horský spolok (ďalej len “NHS”)
IČO: 37970275

POPIS KROKOV PRE VENOVANIE 2% Z DANE

Ak ste zamestnaní a nepodávate daňové priznanie:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov (do 15.2.) a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Na základe riadku 3 Potvrdenia viete určiť 2% z dane. Táto suma musí byť minimálne 3 €. POTREBNÉ TLAČIVO PRI DAROVANÍ 2% AKO ZAMESTNANEC NÁJDETE TU – TLAČIVO
  3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Podnikatelia:
Formulár je súčasťou daňového priznania.

Vopred ĎAKUJEME všetkým, ktorý nás podporili! Každý darca, ktorý nám odovzdá alebo pošle kópiu tlačiva (poštou príp. mailom – patrick.egyud@gmail.com ) bude odmenený tričkom.